2 Comments
Feb 15, 2021Liked by Peter Gustafsson

Kul att du nÀmner Benifys sÀlj! Man var ju med nÀr det började vÀxa sÄ smÄtt :)

Expand full comment
Nov 23, 2022·edited Nov 23, 2022

Good concept of sales

Expand full comment